Yönetim

 

Müdür

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ

Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Pınar PORTAKAL

Yüksekokul Sekreteri
Gül Gürbüz

 

GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU 2023 KOMİSYON VE KURULLAR LİSTESİ

YÖNETİM KURULU

S.NO

UNVANI

ADI VE SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Prof. Dr.

Şebnem KUŞVURAN

Başkan

2.

Dr. Öğr. Üyesi

Bekir CENGİL

Üye

3.

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ

Üye

4.

Prof. Dr.

Alpaslan KUŞVURAN

Üye

5.

Dr. Öğr. Üyesi

Erdin DALKILIÇ

Üye

6.

Dr. Öğr. Üyesi

Elif KARACA

Üye

 

Yüksekokul Sekreteri

Gül GÜRBÜZ

Raportör

 

YÜKSEKOKUL KURULU

S.NO

UNVANI

ADI VE SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Prof. Dr.

Şebnem KUŞVURAN

Başkan

2.

Dr. Öğr. Üyesi

Pınar PORTAKAL

Üye (Müdür Yardımcısı)

3.

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ

Üye (Müdür Yardımcısı)

4.

Prof. Dr.

Alpaslan KUŞVURAN

Üye(Park ve Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı)

5.

Dr. Öğr. Üyesi

Erdin DALKILIÇ

Üye (Kimya ve Kimyasal İşletme Teknolojileri Bölüm Başkanı)

6.

Doç. Dr.

 Tarkan YORULMAZ

Ormancılık Bölüm Başkanı

 

Yüksekokul Sekreteri

Gül GÜRBÜZ

Raportör

 

PİYASA ARAŞTIRMA KOMİSYONU

S.NO

UNVANI

ADI VE SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Prof. Dr.

Alpaslan KUŞVURAN

Üye

2.

Tekniker

Berkin ARCAN

Üye

3.

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet BULUT

Üye

4.

Yüksekokul Sekreteri

Gül GÜRBÜZ

Yedek Üye

 

MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU

S.NO

UNVANI

ADI VE SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Dr. Öğr. Üyesi

Elif KARACA

Üye

2.

Dr. Öğr. Üyesi

Esma ÖZHÜNER

Üye

3.

Dr. Öğr. Üyesi

Erdin DALKILIÇ

Üye

4.

Bilgisayar İşletmeni

Yakup DULKADİR

Yedek Üye

 

SATIŞ KOMİSYONU

S.NO

UNVANI

ADI VE SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Prof. Dr.

Alpaslan KUŞVURAN

Üye

2.

Tekniker

Berkin ARCAN

Üye

3.

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet BULUT

Üye

 -

ENGELLİ BİRİM KOMİSYONU

S.NO

ADI SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Prof. Dr. Alpaslan KUŞVURAN

Birim Temsilcisi/Başkan

2.

Dr. Öğr. Üyesi Bekir CENGİL

Üye

3.

Yüksekokul Sekreteri GÜL GÜRBÜZ

Üye

 

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ KABUL KOMİSYONU

S.NO

UNVANI

ADI SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Prof. Dr.

Alpaslan KUŞVURAN

Başkan

2.

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ

Üye

3.

Yüksekokul Sekreteri

GÜL GÜRBÜZ

Üye

 

GIDA VE TARIM MESLEK YÜKSEKOKULU DANIŞMANLARI

S.NO

PROGRAM

DANIŞMAN

1.

Tarla Bitkileri 1.sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Pınar PORTAKAL

2.

Tarla Bitkileri 2.sınıf

Öğr. Gör. Dilek AKIN

3.

Avcılık ve Yaban Hayatı 1.sınıf

Öğr. Gör. Dr. Ali Onur SAYAR

4.

Avcılık ve Yaban Hayatı 2.sınıf

Öğr. Gör. Mina CANSU KARAER

 

STAJ EĞİTİM VE UYGULAMA KOMİSYONU

S.NO

UNVANI

ADI SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Dr. Öğr. Üyesi 

Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ

Başkan (Müdür Yardımcısı)

2.

Öğr. Üyesi 

Dilek AKIN

Üye

3.

Öğr. Üyesi

Mina CANSU KARAER

Üye

 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİM KOMİSYONU

S.NO

UNVANI

ADI SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Prof. Dr.

Alpaslan KUŞVURAN

Başkan

2.

Prof. Dr.

Şebnem KUŞVURAN

Üye

3.

Doç. Dr.   

Ömer Cem KARAKOÇ

Üye

 

İÇ KONTROL KOMİSYONU

S.NO

UNVANI

ADI SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Prof. Dr.

Alpaslan KUŞVURAN

Başkan

2.

Dr. Öğr.Üyesi

Bekir CENGİL

Üye

3.

Dr. Öğr. Üyesi

Esma ÖZHÜNER

Üye

4.

Dr. Öğr. Üyesi

Elif KARACA

Üye

5.

Yüksekokul Sekreteri

GÜL GÜRBÜZ

Üye

 

SAYIM KOMİSYONU / DEVİR VE TESLİM KURULU

S.NO

UNVANI

ADI SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Yüksekokul Sekreteri

GÜL GÜRBÜZ

Başkan

2.

Tekniker

Berkin ARCAN

Üye

3.

Bilgisayar İşletmeni

Mehmet BULUT

Üye

 

YATAY GEÇİŞ KOMİSYONU

S.NO

UNVANI

ADI SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Dr. Öğr. Üyesi

Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ

Başkan

2.

Dr. Öğr. Üyesi

Seda EKAN BUĞDAY

Üye

3.

Dr. Öğr. Üyesi

Erdin DALKILIÇ

Üye

 

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU VE YÜKSELTİLME KRİTERLERİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

S.NO

UNVANI

ADI SOYADI

KOMİSYONDAKİ GÖREVİ

1.

Prof. Dr.

Şebnem KUŞVURAN

Başkan

2.

Prof. Dr.

Alpaslan KUŞVURAN

Üye

3.

Doç. Dr.

Ömer Cem KARAKOÇ

Üye

4.

Doç. Dr.

Tuğba GÜRKÖK TAN

Üye

5.

Doç. Dr.

Tarkan YORULMAZ

Üye

 

KOORDİNATÖRLÜKLER

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Bologna Koordinatörü

Prof. Dr. Alpaslan KUŞVURAN

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu AKTS Koordinatörü

Prof. Dr. Alpaslan KUŞVURAN

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bologna Koordinatörü

Öğr. Gör. Dilek AKIN

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Dilek AKIN

Ormancılık Bölümü Bologna Koordinatörü

Öğr. Gör. Mina Cansu KARAER

Ormancılık Bölümü AKTS Koordinatörü

Öğr. Gör. Mina Cansu KARAER

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Bologna Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARACA

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü AKTS Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARACA

Farabi Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Pınar PORTAKAL

Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARACA

Mevlana Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Erdin DALKILIÇ

Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Ve Kuraklık Yönetimi Temsilcisi

Prof. Dr. Alpaslan KUŞVURAN

ÜNİVERSİTE KOMİSYONLARINDA BULUNAN ÜYELİKLER

İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN

Bologna Eş Güdüm Komisyonu

Prof. Dr. Alpaslan KUŞVURAN

Peyzaj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Elif KARACA

Stratejik Plan Hazırlama komisyonu

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN

İç Kontrol Koordinasyon Komisyonu

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN

Yabancı Öğrenci Kabul ve Yerleştirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Erdin DALKILIÇ

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

Prof. Dr. Alpaslan KUŞVURAN

Stratejik Plan Hazırlık Çalışması Hazırlık ve Analiz Çalışma Grubu

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ

Uzaktan Eğitim Birim Temsilcisi

Öğr. Gör. Dr. Ali Onur SAYAR

-

RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ

Bina Sorumlusu

Sivil Savunma Bina Sorumlusu

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN

Dr. Öğr. Üyesi Bekir CENGİL

 

KALİTE KOMİSYONU/KOORDİNATÖRLÜĞÜ

1.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ

2.

Ormancılık Bölümü

Doç. Dr. Tarkan YORULMAZ

3.

Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü

Prof. Dr. Alpaslan KUŞVURAN

 

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA ARAZİSİ SORUMLUSU

S.NO

Asil

1.

Prof. Dr. Alpaslan KUŞSVURAN

 

AVANS KREDİ MUTEMEDİ

S.NO

Asil

Yedek

1.

Berkin ARCAN

Mehmet BULUT

 

BELGE ONAYLAMA YETKİLİSİ

S.NO

Asil

1.

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN

2.

GÜL GÜRBÜZ

 

EĞİTİM KOMİSYONU

S.NO

Asil

1.

Dr. Öğr. Üyesi Ebru DERELLİ TÜFEKÇİ

 

LABORATUVAR SORUMLUSU

S.NO

Asil

1.

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN

 

ATIK YÖNETİM BİRİM SORUMLULARI

S.NO

Asil

Yedek

1.

Gül GÜRBÜZ

Mehmet BULUT

 

Uzaktan Eğitim Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Ali Onur SAYAR

Çakü Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Eğitim Kurulu Üyesi: Gül GÜRBÜZ