Akademik
Müdür
5086
skusvuran@karatekin.edu.tr
Yazdır

Akademik

Bilgiler

Müdür

Prof. Dr. Şebnem KUŞVURAN
5086
skusvuran@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Prof. Dr. Alpaslan KUŞVURAN
5022
kusvuran@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Ömer Cem Karakoç
6864
omercem@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Tarkan Yorulmaz
5067
tyorulmaz@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Mehmet Sezgin
8163
sezgin@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Tuğba Gürkök Tan
6865
t.gurkok@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Ebru Derelli Tüfekçi
6852
ederelli@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Pınar Portakal
6872
pinarportakal@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Bilal Şahin
5147
bilalsahin@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Erdin DALKILIÇ
5214
erdindalkilic@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Elif KARACA
5003
elifboyaci@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Bekir CENGİL
5217
bcengil@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Dr. Öğr. Üyesi Esma ÖZHÜNER
5142
esmaozhuner@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Seda Erkan Buğday
6869
sebugday@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Doktor Ali Onur Sayar
aosayar@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Mina Cansu Karaer
6876
mckaraer@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Dilek Akın
6875
dilekakin@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Cemal Servi
6877
cemalservi@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv