Bitki Koruma Programı

Tarımsal üretimde verimliliği olumsuz etkileyen en önemli unsurlardan biri de hastalık ve zararlılardır. Ülkemizde iklim koşullarının zararlı ve hastalık gelişimine ve çeşitliliğine son derece uygun olması nedeniyle tarımsal üretimde Bitki Koruma önemli bir yer tutmaktadır.

Son yıllarda tarımsal üretimde özellikle Bitki Koruma Programı mezunlarına olan ihtiyaç oldukça artmıştır. Yurtdışına ihraç edilen ürünlerde sorun olan “Pestisit Kalıntısı” ile karşılaşmamak için birçok üretici “Bitki Koruma” mezunu “Ziraat Mühendisi/Tekniker” ile çalışmak istemektedir.

Bitki Koruma önlisans programında; tarım ürünlerindeki hastalık, zararlı ve yabancı otların tanılanması, biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunların bitkilerle ve birbirleriyle olan ilişkileri yanında bu etmenler ile kültürel, fiziksel, mekanik, yasal, biyoteknik, kimyasal, biyolojik ve entegre mücadele yöntemleri konularında eğitim vererek kamu ve özel tarım sektörünün ara eleman gereksinimini karşılamak amaçlanmaktadır.

Bitki Koruma Programı’nda; temel meslek derslerinin yanı sıra, yeterli teorik bilgiye ve bu bilgiyi uygulama yeteneğine sahip, karşılaştığı problemleri çözebilen, bu mesleği benimseyen öğrencilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.