Tohumculuk Programı

Tohumculuk programı, yüksek verim ve kalitede tarımsal üretim yapmak amacıyla sebze, tarla bitkileri ve süs bitkileri alanında sertifikalı tohumluk üretim aşamaları ile bu ürünlerin hastalık ve zararlıları, işlenmesi, kalite kontrolü, depolanması, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Program mezunları;

- Kamu kurum ve kuruluşları; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler

- Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

- Özel Sektör İşletmeleri: Tohum üretim işletmeleri, tohum satış işletmeleri, gübre ve zirai mücadele ilaç firmalar

- Kendi işletmeleri: Tohum üretim işletmesi, Tohum satış bayiliği çerçevesinde çalışma imkanına sahip olabilmektedir.