İdari
Yazdır

İdari

Bilgiler

Gül GÜRBÜZ
Yüksek Okul Sekreteri
5069
gulgurbuz@karatekin.edu.tr
Umut Sarıkaya
0
6856
usarikaya@karatekin.edu.tr
Berkin ARCAN
Tekniker
6536
berkinarcan@karatekin.edu.tr
Yakup DULKADİR
Bilgisayar İşletmeni
5077
yakupdulkadir@karatekin.edu.tr
Sait Altuntop
Hizmetli
saltuntop@karatekin.edu.tr